Bedrijfsdoelstellingen realiseren?

Trovius brengt balans in uw organisatie en begeleidt u bij de verbetering van uw bedrijfsresultaten.

We helpen u graag bij de realisatie van uw ambitie. 

Nieuwsgierig naar wat we u kunnen bieden?  

Onze benadering

Klantgerichtheid

Trovius verbetert uw klantgerichtheid. We brengen in beeld wat uw klanten belangrijk vinden. We beoordelen samen met u of en zo ja wat u nog kunt verbeteren. En vervolgens zorgen we ervoor dat dit ook gebeurt.

Procesaanpak

Trovius analyseert en verbetert uw processen en legt ze vast. Belangrijk daarbij is dat zichtbaar wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. We bepalen samen met u de kritieke succesfactoren van uw bedrijf. We bepalen de bijbehorende prestatie-indicatoren en helpen u sturen op uw resultaten.  

Innovatie

Trovius maakt fit/gap analyses en realiseert geïdentificeerde verbeteringen. Stilstand is immers achteruitgang. Door onze gecontroleerde aanpak weet u steeds welke inspanning nodig is om aan verwachtingen van uw klanten, medewerkers en partners te blijven voldoen.

Bedrijfsresultaat

Trovius analyseert de financiële situatie waarin uw bedrijf verkeert. Inzicht daarin is cruciaal voor uw onderneming. Het is belangrijk om de juiste dingen goed te doen. Grip op uw bedrijfsresultaten is van groot belang. Het is logisch om niet alles tegelijk aan te pakken. Maar het is wel zaak om een plan te hebben. Wij maken zichtbaar welke risico’s u loopt en hoe u zich daartegen kunt wapenen.

Onze expertise

Advies

Wij koppelen kennis aan ervaring. Onze specialisatie is procesbeheersing en –verbetering, met veel aandacht voor de bedrijfscultuur. Wij verbeteren organisaties en processen waar nodig en helpen op die manier met de realisatie van de ambities. We introduceren en implementeren procesmetingen en kennen verantwoordelijkheden toe. Wij zorgen voor werkende oplossingen en voorkomen vrijblijvendheid! 

Onze focusgebieden zijn:

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  • Risico inventarisatie & evaluatie
  • Customer journey management
  • Order-to-Cash management
  • Financial Planning & Control

Wat we aan u opleveren:

  • Strategische evaluatie en oriëntatie
  • Stappenplan voor realisatie van MVO
  • Navigeren met KPI-dashboards
  • Ondernemingsplan

Interim management

Soms heeft u behoefte aan extra handen, aan extra denkvermogen of aan een kritische blik. Wellicht omdat u behoefte heeft aan specifieke kennis of vaardigheden. Of omdat iemand voor langere tijd niet beschikbaar is. Wij vervullen bij onze opdrachtgevers verschillende rollen: wegbereider, analist, business controller, procesmanager. Trovius helpt u hierbij graag.

 

Kwartiermaker/wegbereider

Wij zijn zogenaamde “shakers and movers”. Wij brengen uw organisatie in beweging zodat u succesvol kunt veranderen. Dat doen we door weloverwogen maar kleine stappen. En altijd volgens het principe van plannen, implementeren, controleren en bijsturen.

Onderzoeker/analist

U wilt graag weten wat er in uw markt gebeurt? Wat uw concurrenten doen? Welke impact bepaalde plannen zullen hebben op uw bedrijfsvoering? Of misschien zoekt u meer zekerheid of het fundament waarop u uw beslissing baseert sterk genoeg is? Geen probleem. Wij onderzoeken dit graag voor u.

Business Controller

Ligt u op koers? Bent u in staat om vooraf bij te sturen? Onze Business Controllers helpen u bij het besturen van uw organisatie en het realiseren van uw doelstellingen. Wij maken uw doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden(SMART). En bovendien verbinden we die met uw kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren.

Procesmanager

Wij brengen voor u in beeld hoe uw procesmodel eruit ziet. Welke risico’s daarin kunnen worden onderkend. En vooral hoe u die kunt beheersen. Daarnaast adviseren wij u over mogelijke en/of noodzakelijke verbeteringen en implementeren die waar nodig. 

Wat mag u van ons verwachten

w

Intake gesprek

Voorafgaand aan een opdracht maken we graag eerst kennis met u. Het is voor ons erg belangrijk dat we goed begrijpen waar u behoefte aan heeft. En voor u is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op onze kennis, kunde en vaardigheid. Trovius hecht erg aan transparantie. Natuurlijk werken we graag samen met u. Maar we begrijpen ook het belang van de “klik”. Om u niet te verrassen geven we alvast een aantal trefwoorden weg waarin we onszelf erg herkennen: persoonlijk; interactief; samen, doelgericht en open.  

U

Onderzoek

Van sommige zaken is niet meteen duidelijk wat ze voor u als ondernemer betekenen. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij onderzoeken uw vraag en leveren u het bijbehorende antwoord. Wij brengen in beeld wie welke diensten in de markt aanbiedt. En we helpen u bij het maken van de afweging wat voor u het meest verstandig is om te doen. Onze expertise is gebaseerd op jarenlange ervaring in Customer to Cash en Business Control. Tevens zijn we deskundig in de Algemene Verordening Gegevensverwerking(AVG).

Advies

Soms dwingen omstandigheden u om veranderingen door te voeren. Mogelijk beschikt u niet direct over de juiste kennis en of ervaring. Wij fungeren dan graag voor u als uw sparringpartner en adviseur. We helpen u met het uitwerken van mogelijke scenario’s en het zichtbaar maken van de onderliggende risico’s en daarbij behorende beheersmaatregelen. Wij selecteren desgevraagd partijen die u kunnen helpen om gecontroleerd te blijven ondernemen. Wij nemen tijdelijk uw zorg uit handen. Dat zorgt ervoor dat u kunt blijven focussen op uw kerntaken.  

i

Rapportage

Meten is weten! Wij maken graag onderscheid in sturen en verantwoorden. Het is daarbij niet van belang om alles meetbaar te maken. Maar het is belangrijk om die zaken meetbaar te maken waar het succes van uw onderneming vanaf hangt. Wij helpen u met het opzetten van een KPI-boom en richten voor u een rapportage-dashboard in. Daarmee kunt u tijdig zien of u op koers ligt of dat bijsturing noodzakelijk is. En uw medewerkers kunnen u laten zien welke resultaten ze binnen hun mogelijkheden hebben gerealiseerd. En als het goed is leiden deze uitkomsten tot nieuwe acties. Dit alles volgens het principe van “plan, do, check en act”. 

Implementatie

Trovius is u graag van dienst bij het realiseren van uw veranderprogramma. Wij leveren ervaren programma- en/of projectmanagers.

Nazorg

Wanneer we onze opdracht hebben afgerond blijven we voor u beschikbaar. U kunt altijd met uw eventuele hulpvraag terecht. Dit kan uiteraard op ad hoc basis, maar we kunnen ook een service-afspraak maken met een structureler karakter. 

Meer weten over
onze mogelijkheden?

Wij zijn Trovius

Netwerkorganisatie

Trovius kiest ervoor om een kleine organisatie te zijn. Naar behoefte schakelen we specialistische kennis bij. Daarvoor doen we een beroep op betrouwbare partners uit ons netwerk. Deze organisaties staan garant voor levering van hoogwaardige diensten. Zo benutten we steeds maximaal elkaars kennis, kunde en vaardigheid. Trovius is uiteraard eindverantwoordelijk voor het op te leveren werk.

Partners

We werken samen met betrouwbare partners. Als wij het niet weten dan zit de kennis in ons netwerk. Het maakt niet of het gaat om diepgaandere juridische, order-to-cash, RI&E, privacy of Lean vraagstukken, u kunt altijd bij ons terecht.

Onze missie

Wij staan voor gebalanceerd en gecontroleerd ondernemen!  Door actieve sturing krijgt u meer grip op uw resultaten. Het is belangrijk dat u duidelijke en vooral meetbare doelstellingen formuleert, die normeert en borgt in uw jaarplannen. Daarmee stimuleert u actie! Een ondernemer in control ziet actief toe en stuurt bij. Gebeuren de juiste dingen tijdig en op de afgesproken manier. Met focus op uw kerntaken vermindert u de kans op fouten en verspilling. En dat vertaalt zich naar betere bedrijfsresultaten.

Onze Visie

De wereld waarin we leven en werken verandert doorlopend. We willen 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot diensten en informatie. Altijd en overal. En dat is niet eenvoudig. Daarom ondersteunen wij organisaties in elke fase van hun bestaan. Wij zijn graag uw partner die uw concepten begrijpt en vertaalt in concrete oplossingen voor uw klanten. Daarmee maken wij uw klantgerichter en toekomstbestendiger.

Onze kernwaarden

Wij zijn klantgericht, energiek, bevlogen, open, authentiek en altijd onderzoekend. We werken met een open vizier en op basis van wederzijds vertrouwen. Wij zijn duidelijk over onze werkwijze en respecteren onze bronnen. Kennisdeling is uiteraard vanzelfsprekend. 

Trovius: Klantgericht, Energiek, Bevlogen, Open, Authentiek en altijd Onderzoekend

De mensen achter Trovius