Navigeer je bedrijf. Hoe?

De navigatiecyclus is het model uit het succesvolle Noordhoff boek ‘Navigeren op essentie’. Aan het werken met de navigatiecyclus zijn randvoorwaarden verbonden die van principieel belang zijn om succesvol te kunnen navigeren. De 7 navigatieregels maken...

Persbericht ‘Navigeren op essentie’

Persbericht Navigeren op essentie met KPI-dashboards: een handzaam boek voor nieuwsgierige en gedreven beslissers en ondernemers Nieuw managementboek over de noodzaak van de koppeling tussen beleid en uitvoering Ridderkerk, 6 november 2020 – In het nieuwe boek...

Mondkapjes meten: zin of onzin?

We zouden moeten meten of we echt mondkapjes dragen. Daar waar het moet… en misschien zelfs waar het niet moet maar waar het wel verstandig is om te dragen. Zo’n meting is een mooie soft-control! Het gaat om een meting van gedragsverandering.En om meerdere...

Interview op site Managementboek.nl

Recent is dit interview verschenen op de website van managementboek.nl. Navigeren op essentie met KPI-Dashboardspreview 20 juli 2020 | Jako van Slooten Vooral in turbulente tijden is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Navigeren op essentie met...

Dit is het moment van bezinning!

De huidige crisis lijkt ruim baan te geven aan de noodzaak en vraag om extra aandacht te besteden aan de verduurzaming van bedrijfsmodellen. Onder druk wordt alles vloeibaar of ‘Never let a good crisis go to waste’ zijn veel voorkomende quotes op dit moment.  ...