Navigeren op essentie met KPI-dashboards

Een organisatie op koers houden is niet vanzelfsprekend. Het is van cruciaal belang dat een onderneming haar kernactiviteiten op een juiste manier uitvoert. De gekozen klantwaarde strategie bepaalt in grote mate waar het accent op ligt in de uitvoering. Ben je als...

Interview op site Managementboek.nl

Recent is dit interview verschenen op de website van managementboek.nl. Navigeren op essentie met KPI-Dashboardspreview 20 juli 2020 | Jako van Slooten Vooral in turbulente tijden is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Navigeren op essentie met...

NAVIGEREN OP ESSENTIE MET KPI-DASHBOARDS

Met trots ….  Net voor Pasen is het nieuwe boek Navigeren op essentie beschikbaar gekomen. De eerste leuke reacties zijn al binnen. Navigeren op essentie met KPI-dashboards is een handzaam boek die iedere ondernemer of manager helpt bij het sturen op de essentie...

Plannen geven rust en richting

Met het oog op de toekomstige ambities van Somers B.V. heeft Trovius onderzocht wat er nodig is om die plannen succesvol te kunnen uitvoeren. De uitkomst daarvan is verwoord in het rapport “Voorbereiden op de toekomst”. Daarin is een logisch groei- en ontwikkeltraject...

Klant, doe niet zo moeilijk!

Ik wil graag onderstaande zaak met u delen. En uiteraard sta ik open voor uw reacties! Afgelopen week nam ik contact op met een organisatie die gespecialiseerd is kwaliteitsvraagstukken. Ik had eerder een cd met werkmateriaal van deze organisatie gekocht en ontdekte...