De huidige crisis lijkt ruim baan te geven aan de noodzaak en vraag om extra aandacht te besteden aan de verduurzaming van bedrijfsmodellen. Onder druk wordt alles vloeibaar of ‘Never let a good crisis go to waste’ zijn veel voorkomende quotes op dit moment.

 

Het nut van onrust

“Navigeren is de kunst van het plannen en volgen van een route om daarmee van de huidige positie naar de bestemming te komen”. Navigatie is afgeleid van de Latijnse woorden navis, dat ‘schip’ betekent, en agere, dat ‘bewegen’ of ‘sturen’ betekent. Wil je als boot, persoon of organisatie succesvol zijn dan moet je weten hoe je op de uitgezette koers blijft én wanneer je je koers moet bijstellen. De navigatiecyclus is daarvoor een fantastische ondersteuning. Maar zelden begin je daar zomaar mee. In Navigeren op essentie gaat de eerste van zeven navigatieregels over onrust. Gebruik onrust als startpunt van veranderen. Navigeren gaat over met plaatsbepaling. Hoe sta je er als organisatie voor? Is de organisatie nog steeds gericht op het realiseren van haar ambitie? Wat is die ambitie eigenlijk?

Herbezinning van de ambitie begint vaak met onrust. Je bent niet tevreden. Je wil eigenlijk niet terug naar je organisatie van voor de crisis. Gebruik die onrust om weer scherper te gaan navigeren, scherper aan de wind te zeilen.

 

Dat het boek Navigeren op essentie juist nu verschijnt, middenin de corona-crisis, is een vreemde samenloop van omstandigheden. Bij het ter perse gaan van konden we niet voorzien, dat het zó actueel zou zijn.

 

Zeven navigatieregels

 

Verbeteren en gefocust blijven op de essentie van je organisatie is niet iets wat overgaat. Zo kan in de loop van de tijd de essentie, je ambitie wijzigen.

De navigatiecyclus met haar zeven navigatieregels zijn een sturingsinstrument dat ingezet wordt om de organisatie te beheersen. De organisatie naar haar hogere doelstellingen, waarvoor de organisatie is bestaat, te sturen.

De zeven navigatieregels zijn:

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (KPI-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het KPI-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

 

De navigatiecyclus is een samenhangend geheel en zorgt ervoor dat het proces van sturen op essentie blijft draaien. Centraal bij navigeren staat het KPI-dashboard. Het dashboard is geen cosmetische tool, maar een uitvalsbasis voor het managen van de organisatie.

Een KPI-dashboard is ‘een visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om de strategie te realiseren, die zodanig is samengevat dat het in één oogopslag wordt overzien waar actie nodig is’ (De Jager & Van Slooten, 2018). Het belangrijkste woord in deze definitie is Actie. Meten en rapporteren zonder dat het bij een afwijking leidt tot actie is namelijk zinloos en contraproductief. Navigeren op essentie gaat dus over continue verbeteren om de ambitie van de organisatie te realiseren.

 

Laat gerust iets van je horen als de beschreven situaties je bekend voorkomen. Of gewoon als je iets aan me kwijt wilt.

Auteur: Jako van Slooten

 

Navigeren op essentie

Het boek is te bestellen bij managementboek.nl via de link https://www.managementboek.nl/boek/9789001893149/navigeren-op-essentie-met-kpi-dashboards-jako-van-slooten