Herinrichten van organisaties en processen, Navigeren met KPI-dashboards, ‘Financial Planning & Analysis’.
We zitten in een wereld die snel omschakelt naar een digitale en data-gedreven samenleving met alle uitdagingen die erbij horen. Die veranderingen zullen leiden tot nieuwe business modellen en ook nieuwe manieren van organisatiesturing. Hoe dat weet nog niemand. Maar dat het verandert is zeker. Eigenlijk begint het met de rust te nemen om eraan te beginnen. Het begint met wie je bent en waar je voor gaat. Het begint met ‘imagine’, met verbeelding, met een droom. Dat geldt niet alleen voor het individu maar ook voor een organisatie als geheel. De moeilijkheid is eigenlijk er gewoon aan te beginnen en de beantwoording van die wezenlijke vragen niet uit te stellen. Ik help je graag met het op gang brengen van dit proces. Het creëren van ideeën en kansen. En deze om te zetten in voorwaartse energie. Ik maak kansen graag zichtbaar en help met het benutten daarvan.
Belangrijk is een organisatie mee te nemen op deze zoektocht; de organisatie te richten op de klant en zijn omgeving. Daarbij speelt het ‘mensen’ aspect de boventoon. Ruimte om te presteren; niet vrijblijvend maar doelgericht. Daarbij richt ik mij met jou op het juist inrichten van de bedrijfsprocessen en bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden. Met mijn sterke financiële achtergrond en mijn kennis rond het sturen van organisaties heb ik me de laatste jaren beziggehouden met het herinrichten van organisaties. Dit heeft ook geleid tot het schrijven van het boek “Navigeren met KPI-dashboards” voor Noordhoff Uitgevers. Bestellen of inkijken kan op Noordhoff Uitgevers.