Misschien heb je er al wel eens van gehoord. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Kernbegrip hierbij is duurzaamheid. Met elkaar moeten en willen nadenken over het effect van de activiteiten van een bedrijf op mens, milieu en bedrijfsvoering. Dit houdt in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat een bedrijf verantwoordelijkheid wil dragen voor maatschappelijke problemen.

Binnen MVO zijn er drie centrale thema’s. Dat zijn mensen (People), onze planeet (Planet) en winst/welvaart (Profit/Prosperity). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie elementen en op alle drie de vlakken waarde te creëren.

MVO-prestatieladder

Een bewezen methodiek om de organisatie te richten op de drie P’s van People, Planet, Profit is de MVO-prestatieladder. Hiermee combineer je de zorg voor de omgeving met zorg voor je medewerkers, je klanten en garandeer je de toekomst van je organisatie.

Het is een kwestie van zoeken naar de balans tussen je organisatie belangen en de effecten op de maatschappij. Geen grote of hoogdravende stappen, maar kleine effectieve stappen met een positief effect op de bedrijfsvoering.

Navigeren met MVO (kritieke) prestatie-indicatoren

MVO is geen project wat je opzet en afrond. Het is voortdurend sturen op die zaken die relevant zijn voor de eigen organisatie en de effecten van de bedrijfsvoering op de maatschappij. Bij het inrichten van de organisatie op MVO realiseer je een beter, effectiever en efficiënter bedrijf. Het levert naast een betere maatschappij ‘bottom line’ dus ook gewoon geld op.

De methode die we gebruiken om de organisatie beheersen en te sturen is de Navigatiecyclus. Een bewezen iteratief proces om grip te houden op de organisatie, haar doelen en de effecten van de bedrijfsvoering.

Wat biedt Trovius?

Onze diensten en tools helpen om MVO centraal te stellen binnen jouw organisatie. Ontworpen op zo’n manier dat het voor jou zo praktisch en eenvoudig mogelijk wordt. Daarmee gaan wij verder dan alleen wat goede doelen en zonnepanelen, de naleving van de wet en regels en het voorkomen van boetes. We dragen bij aan een MVO gedreven organisatiecultuur.

Trovius biedt daarom:

  • Advies en een stappenplan.
  • Trainingen en workshops voor vergroten van kennis en bewustwording.
  • Professionals die helpen bij realiseren van het MVO-beleid.
  • Inrichten van stuurinformatie

Het werkt!

Hoe dat werkt leggen we graag uit. Stuur een mail naar info@trovius.nl of bel ons gewoon.