De navigatiecyclus is het model uit het succesvolle Noordhoff boek ‘Navigeren op essentie’. Aan het werken met de navigatiecyclus zijn randvoorwaarden verbonden die van principieel belang zijn om succesvol te kunnen navigeren. De 7 navigatieregels maken navigeren met de navigatiecyclus tot een sturingsinstrument dat u kunt inzetten om de organisatie te beheersen en de organisatie naar haar hogere doelstellingen (waarvoor de organisatie is opgericht) te sturen.

Dit zijn de 7 navigatieregels

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (kpi-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het kpi-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

In de volgende blogs leg ik uit hoe je deze vuistregels werkelijk inzet om ‘het beleid’ aan te sluiten bij ‘de uitvoering’. Met beleid bedoel ik je ambitie (visie) uitgewerkt in een plan en in kritieke elementen waarop je moet letten om de ambitie te realiseren.

Jako van Slooten is medeoprichter van bedrijfsadviesbureau Trovius BV en doceert Finance & Accounting aan Hogeschool Rotterdam en doceert Operational Risk Management aan de masteropleiding van de Haagse Hogeschool. Jako is medeauteur van Navigeren op essentie met KPI-dashboards.