Vandaag gaat de volgende episode in de reis met de 7 navigatieregels over het formuleren van kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf. In de vorige blogs heb ik aandacht besteed aan de eerste drie principiële regels voor het ‘navigeren op essentie’ met de navigatiecyclus. Het gaat om het managen zodat de ambitie van de organisatie en de ondernemer wordt gerealiseerd.

 

Als geheugensteuntje hierbij de 7 principiële regels.

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (kpi-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het kpi-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

Deze week besteed ik aandacht aan de vierde navigatieregel. 

Navigatieregel 4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf

De vierde navigatieregel gaat over het monitoren of de gestelde strategische doelen (ksf’s) worden behaald. Kritieke prestatie-indicatoren zorgen daarvoor. Organisaties zijn gewend om te meten, ratio’s uit te rekenen, maar worden die maatstaven gebruikt die succesvol realiseren van de strategie meten. Omdat het aantal ksf’s beperkt is, is ook het aantal kpi’s beperkt. Een organisatie zou zich moeten beperken tot pakweg maximaal 25  kpi’s voor alle ksf’s tezamen. Kpi’s moeten dus slim worden geformuleerd, omdat ze de spiegel zijn van de bedrijfsvoering.

Een hulpmiddel daarbij is het kpi-register. Het kpi-register geeft overzicht. Het biedt de organisatie inzicht in wat nodig is om te sturen op de essentie. Het register koppelt ksf’s, kpi’s, de PDCA-cirkel elementen, SMART-principes en bovenal ook eigenaarschap aan elkaar. Want bij het constateren van een relevante afwijking tussen een kpi-doel en de actualiteit is actie nodig. Het gaat dan niet om het ‘afrekenen’ met een verantwoordelijke. Integendeel. Het gaat om duidelijkheid over wie de actie oppakt om bij te sturen. Een kpi-dashboard is bedoeld als richtlijn voor het navigeren van de organisatie richting haar doelen.

In het boek ‘Navigeren met KPI-dashboards’ is de opbouw van een kpi-register en een groot aantal voorbeelden opgenomen van kpi’s.

Boek voor hoger onderwijs: (https://managementboek.nl/boek/9789001875411/navigeren-met-kpi-dashboards-eldert-de-jager).

Voor een sneller overzicht van hoe de navigatiecyclus werkt, raad ik het boek https://managementboek.nl/boek/9789001893149/navigeren-op-essentie-met-kpi-dashboards-jako-van-slooten aan.

In het volgende blog geef ik uitleg over de vijfde navigatieregel.

Jako van Slooten is medeoprichter van bedrijfsadviesbureau Trovius BV en doceert Finance & Accounting aan Hogeschool Rotterdam en doceert Operational Risk Management aan de masteropleiding van de Haagse Hogeschool. Jako is medeauteur van Navigeren op essentie met KPI-dashboards.