Vandaag gaat het volgende blog in de reis met de 7 navigatieregels over de positie en functie van het kpi-dashboard. In de vorige blogs heb ik aandacht besteed aan de eerste vijf principes voor het ‘navigeren op essentie’. Het gaat om het managen zodat de ambitie van de organisatie en de ondernemer wordt gerealiseerd. Het gebruikte raamwerk is de Navigatiecyclus.

Als geheugensteuntje hierbij de 7 principiële regels.

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (kpi-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het kpi-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

 

Deze week besteed ik aandacht aan de zesde navigatieregel.

 

Navigatieregel 6. Laat het kpi-dashboard de actie bepalen

In de navigatiecyclus vervult het kpi-dashboard de verbindende rol tussen beleid en uitvoering. Daarom is het dashboard de plek waar afwijkingen tussen beleid en uitvoering moeten worden geconstateerd. Ook is dit de plek waar afwijkingen tussen het plan voor de betreffende periode en de werkelijke uitkomsten zichtbaar wordt gemaakt.

De afwijkingen zijn de basis voor gesprek over de prestaties van de organisatie. Bij afwijkingen moeten actieplannen worden opgesteld. Zoals in het vorige blog over navigatieregel 5 gemeld is de navigator (kpi-eigenaar) degene die de rol op zich neemt om dergelijke plannen tot stand te laten komen.

Daarna volgt het meten van de voortgang en het reflecteren op de uitvoering. Kloppen de beleidsuitgangspunten nog? Is de markt veranderd? Is de uitvoering nog in lijn met de te realiseren visie? Zijn alle rollen goed bezet? Zijn de interne processen afgestemd op wat de klanten belangrijk vinden? Hebben we de goede klanten?

Kortom, het kpi-dashboard slaat de brug tussen beleid, uitvoering, actie. Dit maakt een kpi-dashboard tot een heel krachtig instrument.

Zoals in het vorige blog aangegeven is de definitie van een kpi-dashboard:

“Een dashboard is een visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om de strategie te realiseren, die zodanig is samengevat dat in één oogopslag wordt overzien waar actie nodig is.”

 

Het gaat daarbij NIET om het vinden van schuldige(n) voor afwijkingen maar om het realiseren van de strategie en daarmee de visie.

 

In het volgende blog ga ik in op de laatste navigatieregel: Verbeter continu.

Boek voor hoger onderwijs: (https://managementboek.nl/boek/9789001875411/navigeren-met-kpi-dashboards-eldert-de-jager).

Voor een sneller overzicht van hoe de navigatiecyclus werkt, raad ik het boek https://managementboek.nl/boek/9789001893149/navigeren-op-essentie-met-kpi-dashboards-jako-van-slooten aan.

 

Jako van Slooten is medeoprichter van bedrijfsadviesbureau Trovius BV en doceert Finance & Accounting aan Hogeschool Rotterdam en doceert Operational Risk Management aan de masteropleiding van de Haagse Hogeschool. Jako is medeauteur van Navigeren op essentie met KPI-dashboards.