In het vorige blog heb ik aandacht besteed aan de eerste principiële regel voor het ‘navigeren op essentie’: Zet onrust in als impuls tot veranderen. Aan het werken met de navigatiecyclus zijn randvoorwaarden verbonden die van principieel belang zijn. De 7 navigatieregels maken navigeren tot een sturingsinstrument dat om de ambitie van de organisatie en de ondernemer te realiseren.

 

Als geheugensteuntje hierbij de 7 principiële regels.

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (kpi-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het kpi-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

 

Deze week besteed ik aandacht aan de tweede navigatieregel.

Navigatieregel 2. Navigeer iteratief op essentie

De navigatiecyclus is niet eindig, maar een blijvend proces. Om te zorgen dat de uitvoering in lijn ligt met de strategie is het belangrijk om het doel van de organisatie voor iedereen helder te hebben. Zonder doel geen richting, zonder duidelijke richting verwarring in de bedrijfs(uit)voering.

 

De organisatie en haar medewerkers moeten daarom helder hebben wat de missie, visie en strategie zijn. Doelovereenstemming betekent dan ook doelovereenstemming tussen persoonlijke doelen en organisatiedoelen. Met de juiste bouwstenen en voorbeelden komt je tot een goede formulering van de richting en creëer je doelovereenstemming. De inzet van persoonlijke of groepsbeloningen kan daar zeker bij horen.

 

Door een voortdurende koppeling tussen (i) wat de organisatie wil bereiken en (ii) waar de organisatie staat of waar het in de volgende perioden naar toe gaat is essentieel. De strategische doelen vertalen naar succesfactoren en deze afzetten tegen de daadwerkelijke uitvoering is iets wat niet eenmalig gebeurd. Sturen op essentie is geen project, het is een manier om voortdurend te sturen op wat er om je heen gebeurt. “You cannot change the wind, you can only adust your sails”. Kortom, een management besturingsmodel moet in staat zijn om signalen te vangen en deze om te zetten in beleid en uitvoering. Dus, iteratief om je visie en strategie te realiseren. In het boek ‘Navigeren op essentie met KPI-dashboards’ worden de stappen om te komen tot een goede formulering van missie, visie en strategie uitgewerkt.

 

In het volgende blog leg ik uit hoe je de derde regel inzet om tot betere prestaties te komen. En hoe je de ambitie van jou en de organisatie realiseert.

 

Jako van Slooten is medeoprichter van bedrijfsadviesbureau Trovius BV en doceert Finance & Accounting aan Hogeschool Rotterdam en doceert Operational Risk Management aan de masteropleiding van de Haagse Hogeschool. Jako is medeauteur van Navigeren op essentie met KPI-dashboards.