Een organisatie op koers houden is niet vanzelfsprekend. Het is van cruciaal belang dat een onderneming haar kernactiviteiten op een juiste manier uitvoert. De gekozen klantwaarde strategie bepaalt in grote mate waar het accent op ligt in de uitvoering. Ben je als organisatie operationeel excellent, dan zal de focus onder andere liggen op “in 1 x goed” of “leveren tegen de hoogst mogelijke kwaliteit met de laagst mogelijke kosten”. Mooie uitgangspunten die je ook waar wil maken. En daarvoor heb je inzicht nodig. En informatie. En waar mogelijk wil je daar op een gestructureerde manier gebruik van maken. Wat kan je meten, wat moet je meten en wanneer wil je de uitkomsten beschikbaar hebben. Wil je voorspellen of terugkijken? Best complex allemaal.

Gelukkig zijn er veel boeken geschreven over dit vraagstuk. Een van die uitgaven is “Navigeren op essentie met KPI-dashboards”. De auteurs van dit werk zijn Jako van Slooten en Eldert de Jager. Ik breng het graag nog eens onder de aandacht. https://www.managementboek.nl/boekblog/recensies/10366/navigeren-op-essentie-met-kpi-dashboards-een-bondige-handleiding