In het vorige blog ben ik gestart met het opsommen van de vuistregels bij het ‘navigeren op essentie’.  Aan het werken met de navigatiecyclus zijn randvoorwaarden verbonden die van principieel belang zijn. De 7 navigatieregels maken navigeren tot een sturingsinstrument dat ingezet wordt om de organisatie te beheersen en de organisatie naar haar hogere doelstellingen (waarvoor de organisatie is opgericht) te sturen. Kortom, navigeren om de ambitie te realiseren.

 

Als geheugensteuntje hierbij de 7 principiële regels.

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (kpi-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het kpi-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

 

Navigatieregel 1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.

Navigeren start met plaatsbepaling. Hoe sta je er als organisatie voor? Maar wanneer start u daarmee? De ervaring leert dat dit vaak pas gebeurt bij een aanblijvend onrustig gevoel, achterblijvende prestaties of erger nog een crisis.

 

Regelmatig bekruipt de ondernemer het gevoel dat hij/zij alleen maar bezig is met ‘brandjes blussen’, dat ondanks pogingen er te weinig echt verbetert.

Operationele processen lopen niet, er ontstaat te veel afval in het productieproces, planningen worden niet gehaald, kwaliteit van het gemaakte product of dienst voldoet niet aan de eigen standaarden of de verwachting van de klant etc.

Daarnaast kan het ook zitten in de samenwerking tussen de medewerkers, het onvoldoende nemen van verantwoordelijkheden, het niet oppakken van problemen maar wachten tot de baas zegt hoe het moet etc.

Dat is het moment om er mee aan de slag te gaan. Wacht niet tot de financiële nood hoog is.

 

Beter gezegd ‘never let a good crisis go to waste’. Echte motivatie en verandering vinden hun basis in onrust.

 

In het volgende blog leg ik uit hoe je de tweede regel inzet om tot betere prestaties te komen. En hoe je de ambitie van jou en de organisatie realiseert.

Jako van Slooten is medeoprichter van bedrijfsadviesbureau Trovius BV en doceert Finance & Accounting aan Hogeschool Rotterdam en doceert Operational Risk Management aan de masteropleiding van de Haagse Hogeschool. Jako is medeauteur van Navigeren op essentie met KPI-dashboards.