Persbericht

Navigeren op essentie met KPI-dashboards: een handzaam boek voor nieuwsgierige en gedreven beslissers en ondernemers

Nieuw managementboek over de noodzaak van de koppeling tussen beleid en uitvoering

Ridderkerk, 6 november 2020 – In het nieuwe boek Navigeren op essentie met KPI-Dashboards werken de auteurs Eldert de Jager en Jako van Slooten uit hoe te sturen op succes in organisaties, zoals bedrijven en instanties. Vooral in deze turbulente tijden is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Het boek helpt bij het navigeren op de essentie van een organisatie met KPI-dashboards en laat de noodzaak zien van de koppeling tussen beleid en uitvoering. Daarnaast biedt het boek praktische tips over hoe je onrust kunt omzetten als impuls tot veranderen. Inmiddels staat het boek in de top 100 van Managementboek.nl.

Het managementboek Navigeren op Essentie met KPI-dashboards is een handzaam boek voor nieuwsgierige en gedreven beslissers en ondernemers. Het biedt ondernemers in deze turbulente tijden een werkbare aanpak om te sturen op de essentie van een organisatie en werkt uit hoe aan de slag te gaan met de navigatieregels.

Dashboard ontwikkelen en ook daadwerkelijk gebruiken
Een toepasbaar voorbeeld is de huidige coronacrisis. De Jager, een van de auteurs, licht toe: “We leren wederom tijdens de coronacrisis hoe lastig het is om een dashboard te ontwikkelen en goed te gebruiken. Immers wat zet je op het coronadashboard? Een goed dashboard zet bij afwijkingen van het doel en een meter in het ‘rood’ de verantwoordelijken aan tot actie en maatregelen. De burger past dankzij maatregelen zijn gedrag aan en probeert het metertje weer in het groen te krijgen. Tijdens de coronacrisis zagen we dat niet iedereen meewerkt om de meters de goede kant op te laten gaan. Kennelijk was en is niet iedereen overtuigd van het gezamenlijke doel.”

Van Slooten vult aan dat het in het bedrijfsleven vergelijkbaar werkt: “Veel organisaties slagen er niet in hun doel te bereiken of hun bereikte succes vast te houden. Dat ligt meer aan een gebrek aan focus op wat essentieel is, dan aan motivatie. De focus aanbrengen en daar duidelijk over communiceren is een kwestie van organiseren”, aldus Van Slooten.

Bepaal waar de organisatie voor staat

Daarom start navigeren met het bepalen waar de organisatie voor staat, wat het wil bereiken en welke focus je moet hebben. Vervolgens stel je vast welke acties daarvoor nodig zijn om zo een stevige brug te slaan tussen beleid en uitvoering. Je betrekt dan de uitvoering er bij. “Stel KPI’s op die helpen om op koers te blijven naar de gestelde doelen. Werken met KPI-dashboards vraagt om verankering in de organisatiecultuur. Dat is de allerbelangrijkste randvoorwaarde voor een succesvol gebruik van KPI-dashboards”, aldus De Jager.

 

Navigatieregels

In het boek worden zeven heldere navigatieregels uitgelegd die de beslisser op weg en op koers helpt. Uitgangspunt bij navigeren zijn de fases en stappen van de navigatiecyclus. Dat is een gestructureerde aanpak om de strategie van een organisatie te verbinden aan kritieke succesfactoren en doelstellingen. De voortgang wordt gemonitord door middel van met elkaar samenhangende KPI-dashboards die feedback geven en aanzetten tot concrete verbeteracties door de mensen in de uitvoering. Elke manager met ervaring met prestatiemanagement zal dit kunnen beamen.

 

 

 

Fotobijschrift: Nieuw managementboek over de noodzaak van de koppeling tussen beleid en uitvoering

[Einde persbericht]

________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteurs:

Jako van Slooten, te bereiken via 06 – 2011 1810 of e-mail jako.van.slooten@trovius.nl

Eldert de Jager, te bereiken via 06 – 5389 120 of e-mail  edejager@fenmen.nl

 

Voor meer informatie over Van Slooten zie https://www.linkedin.com/in/jakovanslooten/

of www.trovius.nl.

Voor meer informatie over De Jager zie de website www.fenmen.nl.   of https://www.linkedin.com/in/eldertdejager/

Gegevens boek:

 

Titel:                Navigeren op Essentie met KPI-Dashboards

Auteurs:           J. van Slooten , L. de Jager

Uitgever:          Noordhoff Uitgevers bv, Groningen (1e druk, 2020)

ISBN:               ISBN978-90-01-89314-9

 

Voor redacties sturen we op verzoek graag een recensie exemplaar toe.

 

Bestellen

Bij diverse boekwinkels, webwinkels en boeken websites, prijs via boekhandel € 24,95

o.a. via Managementboek.nl

www.managementboek.nl/boek/9789001893149/navigeren-op-essentie-met-kpi-dashboards