Met het oog op de toekomstige ambities van Somers B.V. heeft Trovius onderzocht wat er nodig is om die plannen succesvol te kunnen uitvoeren. De uitkomst daarvan is verwoord in het rapport “Voorbereiden op de toekomst”. Daarin is een logisch groei- en ontwikkeltraject beschreven dat het fundament legt onder hun meerjarenplan. Op 12 december zijn de uitkomsten gepresenteerd en is het rapport vervolgens door Jako van Slooten overhandigd aan de heer Anton Bierkens, directeur van Somers.

Sinds medio jaren ’50 bouwt Somers kasten van staal. Dat doen ze vanuit een fabriek in Waalwijk. Het productieproces is in hoge mate geautomatiseerd. Naast een modern machinepark werkt er een enthousiast team van vijfendertig medewerkers. Hiermee combineren ze betrouwbaarheid met vergaande flexibiliteit. Om ook in de toekomst succesvol te blijven betekent het wel dat de organisatie zich moet blijven verbeteren. Successen uit het verleden bieden immers geen garanties voor de toekomst!

Routebeschrijving naar je doel

Het is logisch dat een organisatie aandacht moet hebben voor ontwikkelingen in de markt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en met name circulaire economie zijn geen loze woorden meer. Het geeft juist richting en dwingt organisaties om zich daarop aan te passen. Een goed plan is daarbij onontbeerlijk. Je borgt daarmee dat je belangrijke zaken niet uit het oog verliest. Maar je zorgt er tevens voor dat je altijd op het goede moment aan de juiste zaken werkt. Duidelijke keuzes maken, focus houden op de beoogde resultaten en niet te veel hooi op je vork nemen. En gebruik maken van de sterkte en erkende kwaliteiten van je organisatie.

Kleine stappen

Bepaal het doel. Maar ook de tussenstops. Net als bij reizen ontstaat daarmee een soort routeboek. Kies een voorkeursroute maar weet ook een paar alternatieve wegen. Om het gewenste doel te bereiken is dat een goede voorbereiding. En begin met “reizen”. Dat is immers nodig om je doel te bereiken. Soms kan dat prima op eigen kracht. Soms is hulp echter noodzakelijk. Vreemde ogen dwingen immers!

Meer weten? Klik hier

Afspreken? Klik hier